Rozpoczęcie prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV

Kontynuacja prac przy kanalizacji deszczowej.

Kontynuacja i zakończenie prac przy misie stanowiska transformatora.

Kontynuacja  prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 110 kV.

Rozpoczęcie prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV.

Odbyły się odbiory fabryczne zabezpieczeń.

Na SE Dobrzeń przestawiono jednostki transformatorowe, przygotowując tym samym jednostkę do transportu.

Posted in Aktualności.