Rozpoczęcie prac przy budynku kiosku zaworów

Kontynuacja prac przy kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie prac przy budynku kiosku zaworów.

Kontynuacja  prac dotyczących budynku technologicznym na rozdzielni 110 kV.

Kontynuacja prac dotyczących budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV.

Posted in Aktualności.