Prace nad KIP

W lutym i marcu trwały prace nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP).
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. KIP stanowi podstawę do wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Posted in Aktualności.