Prace na SE Wielopole oraz SE Dobrzeń

Na SE Dobrzeń zdemontowano izolatory przepustowe z transformatora na stanowisku rezerwowym – dot. prac przygotowujących jednostkę do transportu do SE Wielopole.

W  dniu 17.04.2019 odbyło się spotkanie na SE Wielopole w celu omówienia trasy położenia linii kablowej 110 kV – kontynuacja prac projektowych.

Posted in Aktualności.