Pozytywne zaopiniowanie dokumentacji wykonawczej

W grudniu zaopiniowane zostały pozytywnie tomy dokumentacji wykonawczej dotyczące części budowlanej w zakresach: „Kiosk zaworów wzbudzających. Architektura i konstrukcja.”, „Kiosk przekaźników Rozdzielnia 400 kV. Pole nr 4. Architektura i konstrukcja.”, „Kiosk przekaźników Rozdzielnia 110 kV. Pole nr 23. Architektura i konstrukcja.”, „Stanowisko autotransformatora TR5. Ława rozładunkowa. Ławy dojazdowe.”

Posted in Aktualności.