Aktualności

Prace nad KIP

30 marca 2018 r.

W lutym i marcu trwały prace nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP).
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. KIP stanowi podstawę do wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonawcą inwestycji ENERGO-SYSTEM S.A. z Rzeszowa

26 lutego 2018 r.

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV jest jednym z elementów modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Inwestycję wykona, w wyniku wygranego przetargu, firma ENERGO-SYSTEM S.A. z Rzeszowa. W zakładce GALERIA – zdjęcia stacji Wielopole przed rozpoczęciem rozbudowy.