Aktualności

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana

31 stycznia 2019 r.

W styczniu kontynuowane były prace projektowe. Ustalona została lokalizacja zaplecza budowy na potrzeby realizacji etapu docelowego inwestycji. 22 stycznia została wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym.

Pozytywne zaopiniowanie dokumentacji wykonawczej

31 grudnia 2018 r.

W grudniu zaopiniowane zostały pozytywnie tomy dokumentacji wykonawczej dotyczące części budowlanej w zakresach: „Kiosk zaworów wzbudzających. Architektura i konstrukcja.”, „Kiosk przekaźników Rozdzielnia 400 kV. Pole nr 4. Architektura i konstrukcja.”, „Kiosk przekaźników Rozdzielnia 110 kV. Pole nr 23. Architektura i konstrukcja.”, „Stanowisko autotransformatora TR5. Ława rozładunkowa. Ławy dojazdowe.”

Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana

21 listopada 2018 r.

Wojewoda śląski, w dniu 20 listopada 2018 r., wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania: „Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV”.

Prace projektowe

31 sierpnia 2018 r.

W sierpniu trwały prace projektowe – wykonana została wizja lokalna na obiekcie z zakresu obwodów wtórnych oraz odwierty geologiczne.

Wykonanie połączeń tymczasowych na stacji

31 lipca 2018 r.

W lipcu wykonano mocowanie do podłoża linii kablowej 110 kV – połączenia tymczasowego z AT4 oraz przekazano do zaopiniowania Projekt Budowlany dla układu docelowego.

Pomiary geodezyjne i geologiczne

30 czerwca 2018 r.

W czerwcu dokonano pomiarów geodezyjnych i geologicznych na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej.

Prace nad dokumentacją formalno-prawną

30 kwietnia 2018 r.

W kwietniu trwały prace nad opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji formalno-prawnej, potrzebnej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla układu docelowego.