Lokalizacja inwestycji

Stacja elektroenergetyczna Wielopole zlokalizowana jest w województwie śląskim, w północnej części miasta Rybnik, w dzielnicy Wielopole, przy ul. Lipowej.

Lokalizacja stacji Wielopole.

 

Po modernizacji stacji elektroenergetycznej Wielopole nie ulegnie zmianie jej wielkość oraz sposób i ilość wprowadzonych linii do rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV. Teren SE Wielopole ujęty jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnik. Działki gruntowe, na których zlokalizowana jest stacja, są w użytkowaniu wieczystym PSE S.A.

Lokalizacja stacji Wielopole w obszarze sieci KSE.