Intensywne prace związane z budową budynków

Kontynuacja prac przy budynku kiosku zaworów.

Kontynuacja prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 110 kV.

Kontynuacja prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV.

Odbiór dostaw w zakresie zabezpieczeń i kabla linii kablowej.

Prace przygotowawcze przed dostawą nowej jednostki autotransformatorowej.

Posted in Aktualności.