Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana

Wojewoda śląski, w dniu 20 listopada 2018 r., wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania: „Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV”.

Posted in Aktualności.