Zakres prac

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zadanie to Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia działań formalnoprawnych, które przedstawione zostały w zakładce: ASPEKTY PRAWNE INWESTYCJI

W ramach zadania Rozbudowy stacji Wielopole przewiduje się wykonanie, w 2 etapach, m.in. następujących prac budowlanych:

etap pierwszy – układ przejściowy:

 • przygotowanie stanowiska tymczasowego dla autotransformatora 220/110 kV,
 • transport autotransformatora 220/110 kV, o mocy 160 MVA, z SE Łagisza do SE Wielopole,
 • dostosowanie układów centralnych rozdzielni 220 kV i 110 kV,
 • zabezpieczenie autotransformatora od wycieku oleju (czasowa misa olejowa) wraz z podłączeniem stanowiska do systemu separacji oleju i wody,
 • instalacja i podłączenie autotransformatora w układzie przejściowym, wykonanie wymaganych przeglądów, pomiarów i prób,
 • podłączenie strony 220 kV autotransformatora do R 220 kV,
 • podłączenie strony 110 kV autotransformatora do R 110 kV (połączenie wykonane przy użyciu linii kablowych przenośnych dostarczonych przez PSE S.A.),
 • wymiana istniejących przekładników napięciowych w polu nr 4-5 łącznika szyn „A” rozdzielni 110 kV,
 • dostosowanie istniejących obwodów wtórnych pola łącznika szyn 220 kV oraz pola nr 4-5 łącznika szyn „A” rozdzielni 110 kV do pracy jako pole autotransformatora,
 • zaprojektowanie, dostawę montaż i uruchomienie nowego układu ARST/ARNE,

etap drugi – układ docelowy:

 • budowa nowego stanowiska transformatora 400/110 kV TR5 w gabarycie 450 MVA,
 • transport transformatora 400/110 kV o mocy 250 MVA ze SE Dobrzeń do SE Wielopole,
 • montaż i podłączenie transformatora 400/110 kV TR5,
 • budowa pola nr 4 transformatora TR5 w rozdzielni 400 kV,
 • budowa pola nr 23 transformatora TR5 w rozdzielni 110 kV,
 • dostawa i montaż obwodów wtórnych,
 • transport i montaż aparatury pierwotnej (aparatura pochodząca z dostaw Zamawiającego),
 • wymiana istniejących zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej w rozdzielni 400 kV i 110 kV,
 • wykonanie połączenia kablowego pomiędzy stanowiskiem TR5, a polem nr 23 w rozdzielni 110 kV,
 • dostosowanie układu ARST/ARNE oraz systemów powiązanych (ARNE EL i MK SORN) do nowych warunków pracy,
 • rozbudowa SSiN oraz układów ogólnostacyjnych rozdzielni 400 kV i 110 kV,
 • wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury,
 • wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów oraz prac uruchomieniowych,
 • demontaż układu przejściowego.