Intensywne prace związane z budową budynków

30 listopada 2019 r.

Kontynuacja prac przy budynku kiosku zaworów.

Kontynuacja prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 110 kV.

Kontynuacja prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV.

Odbiór dostaw w zakresie zabezpieczeń i kabla linii kablowej.

Prace przygotowawcze przed dostawą nowej jednostki autotransformatorowej.

Rozpoczęcie prac przy budynku kiosku zaworów

31 października 2019 r.

Kontynuacja prac przy kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie prac przy budynku kiosku zaworów.

Kontynuacja  prac dotyczących budynku technologicznym na rozdzielni 110 kV.

Kontynuacja prac dotyczących budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV.

Rozpoczęcie prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV

30 września 2019 r.

Kontynuacja prac przy kanalizacji deszczowej.

Kontynuacja i zakończenie prac przy misie stanowiska transformatora.

Kontynuacja  prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 110 kV.

Rozpoczęcie prac przy budynku technologicznym na rozdzielni 400 kV.

Odbyły się odbiory fabryczne zabezpieczeń.

Na SE Dobrzeń przestawiono jednostki transformatorowe, przygotowując tym samym jednostkę do transportu.

Rozpoczęcie budowy budynku technologicznego R110 kV

31 sierpnia 2019 r.

Kontynuacja prac przy misie transformatora.

Rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie prac przy budowie budynku technologicznego na rozdzielni 110 kV.

Odbyły się odbiory fabryczne kabla linii 110 kV.

Prace przy budowie stanowiska transformatora

31 lipca 2019 r.

Rozpoczęto prace przy budowie stanowiska transformatora – wykonano wykop, wylano warstwę wyrównującą z betonu, wykonano izolację poziomą.

Trwają prace przy zbrojeniu i szalowaniu misy transformatora.

Przygotowanie terenu budowy

30 czerwca 2019 r.

Przygotowano i wygrodzono teren budowy, przygotowano zaplecze budowy. Trwają prace projektowe.

Kontynuacja prac projektowych

31 maja 2019 r.

Trwają prace projektowe.

Kontynuacja prac związanych z demontażem przepustów 400 kV na TR1 w SE Dobrzeń.

Prace na SE Wielopole oraz SE Dobrzeń

30 kwietnia 2019 r.

Na SE Dobrzeń zdemontowano izolatory przepustowe z transformatora na stanowisku rezerwowym – dot. prac przygotowujących jednostkę do transportu do SE Wielopole.

W  dniu 17.04.2019 odbyło się spotkanie na SE Wielopole w celu omówienia trasy położenia linii kablowej 110 kV – kontynuacja prac projektowych.

Kontynuacja prac projektowych

29 marca 2019 r.

W marcu kontynuowane były prace projektowe, odbyło się spotkanie organizacyjne z dostawcą urządzeń, przedstawicielami PSE i Wykonawcą w sprawie ustalenia realizacji wymiany Zabezpieczenia Szyn i Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej.

Przekazanie terenu budowy

28 lutego 2019 r.

Trwają prace projektowe.

W dniu 5.02.2019 r. odebrano etap związany ze sprawami formalno-prawnymi.

W dniu 27.02.2019 r. przekazano teren budowy.